Presentasjon av tall for 3. kvartal17. oktober 2000

Det holdes en presentasjon av konserntall på Hotel Continental i Oslo 17. oktober. Regnskapstall og presentasjonsmateriale vil være tilgjengelig på TOMRAs hjemmesider: www. tomra .com fra samme tidspunkt.

Dersom du ønsker å delta på presentasjonen, kontakt Elisabeth Wilborn Sørli på telefon
66 79 92 19 eller på e-mail elisabeth.sorli@tomra.no.

Abonner