Primærinnsiderhandel

Fredrik Nordh, Vice President Tomra Nordic, har i dag kjøpt 5.000 aksjer i TOMRA til kr. 35,50 per aksje. Fredrik Nordh har etter denne transaksjonen 5.000 aksjer i TOMRA.

  
Asker, 21. september 2010
Tomra Systems ASA
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner