Primærinnsiderhandel

Harald Henriksen, SVP Technology i Tomra Systems ASA, har i dag kjøpt 6.000 aksjer i TOMRA til kr. 25,20 per aksje. Harald Henriksen har etter denne transaksjonen 29.600 aksjer i TOMRA.

  
Asker, 21. mai 2010
Tomra Systems ASA
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner