Primærinnsiderhandel

Stefan Ranstrand, President/CEO, har i dag kjøpt 15.000 aksjer i TOMRA til kr. 25,51 per aksje. Stefan Ranstrand har etter denne transaksjonen 25.000 aksjer i TOMRA.

  
Asker, 7. mai 2010
Tomra Systems ASA
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner