PRIMÆRINNSIDERHANDEL

Konsernsjef Amund Skarholt har i dag kjøpt 30.000 aksjer i TOMRA til kr. 33,10 per aksje. Han har etter denne transaksjonen 30.000 aksjer i TOMRA.

Finansdirektør Espen Gundersen har i dag kjøpt 10.000 aksjer i TOMRA til kr. 33,10 per aksje. Han har etter denne transaksjonen 10.000 aksjer i TOMRA.

Administrerende direktør i TiTech Visionsort AS, Rune E. Marthinussen, har i dag kjøp 10.000 aksjer i TOMRA til kr. 33,10 per aksje. Han har etter denne transaksjonen 10.000 aksjer i TOMRA.
  

Asker, 22. november 2007
Tomra Systems ASA

Abonner