Resultat for 4. kvartal 2000

HOVEDPUNKTER

 • Driftsinntekter på 2.718 MNOK (+25%)
  • Europa 895 MNOK (-6%)
  • Amerika 1.823 MNOK (+50%)

 • Ordinært resultat før skatt på 493 MNOK (+21%)
 • Tapsavsetning knyttet til Wise på 383 MNOK
 • Fortsatt fremdrift vedr. nytt pantsystem i Tyskland
 • Rammeavtale signert med FDB i Danmark
 • Nederland vurderer innføring av nytt pantsystem
 • Intensjonsavtale om kjøp av 70% eierandel i selskap innen resirkulering av aluminium i Sør-AmerikaDen 7. februar 2001 signerte TOMRA en rammeavtale med den danske supermarkedskjeden FDB som gir TOMRA status som foretrukket leverandør. Avtalen har en totalramme på DKK 120 millioner frem til utgangen av 2002.

Den nederlandske miljøvernministeren vurderer på kort varsel å introdusere pant på engangs drikkevareemballasje, dersom ikke handelen og drikkevareindustrien kommer opp med tilfredsstillende forslag til akseptable alternative løsninger.

Den tyske regjeringen annonserte 31. januar 2001 beslutningen om å fremme et lovforslag om innføring av pant på engangs drikkevareemballasje. TOMRA forbereder nå levering av et betydelig antall automater fra tredje kvartal 2001 ved både å utvide egen produksjonskapasitet samt avtaler med underleverandører.

For å unngå ytterligere eksponering relatert til salg av aluminium stoppet TOMRA leveransene til Wise Metals Group med effekt fra 26. januar 2001. TOMRA og WMG har siden dette samarbeidet for å finne alternative løsninger som eliminerer kredittrisiko for fremtidige leveranser.

TOMRA signerte i november 2000 en intensjonsavtale med det børsnoterte brasilianske selskapet LATASA, om å etablere en strategisk allianse. LATASA er den største produsenten av drikkevarebokser i Latin-Amerika, og opererer også det mest vellykkede innsamlingssystemet for aluminiumsbokser i Brasil, Argentina og Chile. Den endelige avtalen forventes å foreligge i løpet av første kvartal 2001.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

Abonner

Dokumenter og linker