Resultater første kvartal 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Solide resultater i Collection Technology etter valutajusteringer.Forbedret resultat og sterk ordreinngang i Industrial Processing Technology.

Markant sterkere resultater i Material Handling West Coast segmentet.

Salgsinntekter på 731 MNOK (754 MNOK i første kvartal 2009).

Opp 6% justert for valutaeffekter.Bruttomarginen økte til 40% (36% i første kvartal 2009).

Driftsutgifter på 209 MNOK (222 MNOK i første kvartal 2009).
Uendret etter valutajusteringer.

Driftsresultat på 85 MNOK (51 MNOK i første kvartal 2009). Opp 127% justert for valutaeffekter.

Kontantstrøm fra drift på 109 MNOK (4 MNOK i første kvartal 2009).

 

Collection Technology - Deposit Solutions
Inntekter i segmentet var på 395 MNOK i første kvartal, ned fra 431 MNOK i første kvartal 2009. Justert for valutaeffekter var inntekter uendret. Bruttomarginen var stabil på 48%. Driftsutgifter var på 123 MNOK, samme som i første kvartal 2009, men opp 5% etter valutajusteringer.

Materials HandlingSegmentet bokførte inntekter på 205 MNOK i første kvartal 2010, ned fra 216 MNOK forrige år. I USD var inntekter opp 5%. Bruttomarginen var 19%, opp fra 6% i første kvartal 2009. Et tap på 18 MNOK i første kvartal 2009 snudde til inntekter på 14 MNOK i første kvartal 2010.

Industrial Processing Technology

Inntekter i kvartalet økte til 131 MNOK fra 107 MNOK i fjor, hovedsakelig skyldes dette sterkere aktivitet innen TiTech. Beløpet representerer 30% vekst sammenlignet med samme kvartal 2009, justert for valutaeffekter.
Ordreinngangen  økte i kvartalet og ordreboken var på 162 MNOK ved slutten av første kvartal 2010, opp fra 130 MNOK ved slutten av 2009. Som et resultat av økte inntekter ble et tap på 9 MNOK i første kvartal 2009 snudd til inntekter på 9 MNOK i første kvartal 2010.

Asker, 21. april 2010
Tomra Systems ASA 

Vedlagt følger rapport og presentasjon for 1. kvartal 2010 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden). Et opptak av kvartals-presentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.