TOM - Ekstraordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

TIL AKSJONÆRENE                                                                                 
Asker, 29. mai 2002
 
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA
 
TORSDAG 13. JUNI 2002 KL. 13.00
 
Møtested:             Tomra Systems ASAs lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.
 
Registrering:         Registrering åpner kl. 12.00. 
                               I tiden før generalforsamlingen inviteres til kaffe og kake.
 
 
Til behandling foreligger:
                               1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden
                               2.       Valg av to personer til å medundertegne protokoll
                               3.       Valg av nytt styremedlem
 
Som nytt styremedlem vil bli foreslått Hanne de Mora, født i Oslo 1960 og erfaring fra DnC Luxembourg (1984), Procter & Gamble, Geneve og Stockholm (1986-89), McKinsey & Company, Stockholm (1989-95) og Zurich (1995 til dato).
 
Vi ønsker aksjonærene vel møtt. Påmelding og fullmakter ifølge vedlegg.
 
TOMRA SYSTEMS ASA
 
 
Jan Chr. Opsahl  (sign.)
Styrets formann                                                                                                           
 

 

 

Abonner

Dokumenter og linker