TOM - TOMRA forventninger til 1. kvartal 2004

Basert på de mange spørsmål knyttet til de kortsiktige utsiktene for TOMRA i forbindelse med automatisering av pantsystemene for engangsemballasje i Tyskland, ønsker TOMRA å kommunisere forventningene til 1. kvartal 2004.

TOMRA presiserer at man ikke forventer ordre i 1. kvartal 2004 knyttet til pant på engangsemballasje i Tyskland, og som kan få betydning for omsetning og resultat i kvartalet. TOMRA forventer derfor en flat utvikling i både omsetning og driftsresultat i 1. kvartal 2004 sammenlignet med 1. kvartal 2003. Selskapet forventer å nå en omsetning på ca. 550 MNOK (mot 530 MNOK i første kvartal 2003), og et driftsresultat på nivå med 1. kvartal 2003 som var 30 MNOK.

Asker, 10. mars 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner