TOM - TOMRA Ordre i USA

TOMRA har inngått en avtale med en ny kunde for TOMRA, Shaw's Markets, for levering av ca. 500 returautomater inkludert service i Connecticut, Massachusetts and Vermont.

Shaw's Markets er en ledende dagligvarekjede på østkysten av USA, og er det amerikanske datterselskapet av den britiske dagligvarekjeden Sainsbury's. Avtalen er strukturert som en operasjonell leie over fem år for kunden, og vil generere ca. 85 MNOK i inntekter i løpet av kontraktsperioden. Installasjon av automater forventes påbegynt i september.

Asker, 29. august 2003 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner