TOMRA - Innkalling til ordinær Generalforsamling 2008

Innkalling til Tomra Systems ASAs ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt. Ordinær generalforsamling avholdes i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker, onsdag 23. april 2008 kl. 18:30. Registrering fra kl. 18:00.
 
Skriftlig innkalling vil bli postlagt til aksjonærene torsdag 3. april.
 
Kontaktperson:  CFO Espen Gundersen, tel. +47 97 68 73 01
 
Asker, 3. april 2008
Tomra Systems ASA