TOMRA - Oppkjøp av Orwak Group AB

TOMRA kjøper ledende miljøteknologibedrift

Tomra Systems ASA har den 21. desember 2004 inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Orwak Group AB (Orwak Group) fra Axenti Holding AB. Orwak Group, med hovedkontor i Sverige, er en ledende leverandør av volumreduksjonsløsninger for gjenvinnbart materiale som papp, papir og plast. Selskapet har virksomhet i mer enn tretti land.
 
Orwak Groups viktigste datterselskaper er AB Orwak (Orwak), Presona AB (Presona) og AB Morinders Verkstäder (Morinders). Gruppen hadde en omsetning på SEK 282 millioner i 2003. Orwak og Morinders selger løsninger til handel og industri, mens Presona leverer store industrielle løsninger for komprimering til prosess-/sorteringsanlegg og annen industri. Orwak Group er verdensledende innen markedet for små og store volumreduksjonsløsninger med over 50.000 installasjoner på verdensbasis. Mer informasjon om Orwak Group finnes på www.orwakgroup.com.
 
Gjennom oppkjøpet av Orwak Group bekrefter TOMRA sin strategi om å styrke selskapets satsing på miljøteknologi og løsninger for ikke-pantmarkeder. Innlemmelsen av Orwak Group i TOMRAs Recycling Solutions-divisjon vil styrke gruppens posisjon i de markeder i verden som ikke omfattes av pant. Kombinasjonen av Presona og TOMRAs datterselskap, TiTech Visionsort, danner grunnlag for økt salg av TiTechs sorteringssystemer for prosess-/sorteringsanlegg i nye markeder. Dette oppkjøpet representerer et viktig skritt i TOMRAs ambisjon om å bli en ledende global leverandør av miljøteknologiløsninger.
 
Kjøpesummen er SEK 175 millioner på gjeldfri basis pluss mulige tilleggsutbetalinger på inntil totalt SEK 20 millioner avhengig av Orwak Groups inntjening i 2005 og 2006. Endelig oppgjør som skal betales for aksjene i Orwak Group, vil være avhengig av nettogjeld per 31. desember 2004. Nettogjeld vil endelig fastsettes gjennom en revisjon. Den effektive datoen for transaksjonen vil være 1. januar 2005 og overtagelse ventes gjennomført i februar 2005. TOMRA vil finansiere oppkjøpet gjennom egen kontantbeholdning.
 
 
Asker, 21. desember 2004
Tomra Systems ASA

Abonner