TOMRA - ORDRE FRA TYSKLAND

En tysk dagligvarekjede har valgt TOMRA som en av sine leverandører av panteautomater for ikke-gjenfyllbar drikkevareemballasje. Følgelig har TOMRA mottatt en ordre på 580 maskiner som skal plasseres i 365 butikker i Tyskland. Disse maskinene vil bli levert i løpet av første halvår 2006. TOMRA har også fått en opsjon på potensielt å utstyre 800 ytterligere butikker med panteautomater.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Amund Skarholt (97 55 94 25) eller IR-ansvarlig Håkon Volldal (97 71 99 73) <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Asker, 1. Mars 2006 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner