TOMRA - Resultat tredje kvartal 2007

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.
 
 
Driftsinntekter på 861 MNOK (1068 MNOK i tredje kvartal 2006)
Driftsresultat på 130 MNOK (194 MNOK i tredje kvartal 2006)
Kontantstrøm fra drift på 83 MNOK (121 MNOK i tredje kvartal 2006)
Valutajustert organisk vekst utenfor Tyskland på 17 prosent
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Inntektene i dette segmentet ble på 426 MNOK i tredje kvartal 2007, en nedgang på 34 prosent i forhold til forrige år som en konsekvens av lavere salg av pantemaskiner til Tyskland. Bruttomarginen nærmer seg nivåene før Tysklandsracet og var oppe i 45 prosent i tredje kvartal. Driftsresultatet falt fra 146 MNOK i tredje kvartal 2006 til 100 MNOK i 2007.
 
Material Handling
Inntektene i tredje kvartal 2007 steg med 11 prosent til 52,3 MUSD. Målt i norske kroner steg inntektene med 2 prosent til 301 millioner. Bruttomarginen i tredje kvartal var på 22 prosent, ned fra 24% i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet er flatt målt i USD, men ned 3 millioner målt i NOK.
 
Industrial Processing Technology
Tredje kvartal 2007 viste 128 MNOK i inntekter, opp 1 million fra tredje kvartal 2006. Den begrensede veksten i kvartalet skyldes timing på noen enkelte større prosjekt, samt lav ordrereserve ved inngangen av kvartalet. Driftsresultatet falt fra 20 MNOK i tredje kvartal 2006 til 14 MNOK i tredje kvartal 2007. Kostnadene i segmentet har økt, grunnet høyere aktivitet i gjennkjennings- og sorteringssegmentet knyttet til forberedelser for videre vekst.
 
Collection Technology - Non-Deposit Solutions
I tredje kvartal 2007 bokførte TOMRA 6 MNOK i inntekter i dette segmentet, mot 0 MNOK i samme periode i 2006. Tapet i perioden var 19 MNOK, mot 10 MNOK i samme kvartal i fjor. Det finansielle resultatet i segmentet forbedrer seg sammenlignet med andre og første kvartal i år.
 
 
 
For presentasjon av 3. kvartal 2007 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 3. kvartal 2007 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner