TOMRA - RESULTATER 3. KVARTAL- Omsetning fra videreført drift økte med 14%
- Europa 206 MNOK (-3%)
- Videreført drift Nord Amerika 385 MNOK (-3%)
- Sør Amerika 106 MNOK

- Ordinært resultat før skatt fra videreført drift 144 MNOK (-1%)

- Salg av Wise Recycling nesten avsluttet - avsetning på 3 USD million reversert

- Utsettelse i Tyskland

- EU Kommisjonsundersøkelse av TOMRA påbegynt

- Pant i Israel 1. oktober 2001

Mer detaljer dekkes i TOMRAs 3. kvartalsrapport.

Linker til presentasjonen og kvartals rapporten følger nedenfor:
Presentasjon av 3. kvartal 2001

Abonner

Dokumenter og linker