TOMRA - RESULTATER FOR 3. KVARTAL 2002

Report this content

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

-   Salgsinntekter fra videreført virksomhet;  716 MNOK (+3%)
 - Europa 233 MNOK (+13%)
 - Nord Amerika 363 MNOK (-6%)
 - Sør Amerika 120 MNOK (+14%)
 
-   Justert for valutaeffekter, har inntektene for tredje kvartal økt med 19% fra 3. kvartal 2001 (videreført virksomhet).
 
-   Driftsresultatet ble 104 MNOK sammenlignet med 112 MNOK i tredje kvartal 2001.
 
 
 
 
 
Tyskland
Det tyske valget ble vunnet av den sittende regjering, som tydelig har markert sitt standpunkt om støtte til implementering av pant på engangsemballasje pr. 1. januar 2003. Drikkevareindustrien presser fortsatt på for å stoppe tvangspanten gjennom rettslige prosesser. Likevel ble det nylig foreslått fra representanter i dagligvarebransjen, at alle gjenværende rettssaker skulle slås sammen til én med unntak av en sak som skal opp i den føderale forvaltningsdomstolen i Leipzig. Nylig bekreftet også ulike interessegrupper økende aktivitet for å forberede pant. Denne aktiviteten kombinert med kontinuerlig politisk støtte for pant, indikerer en økende sannsynlighet for etablering av pant.
 
Danmark
Det nye pantsystemet for engangsemballasje i Danmark, ble implementert den 23. september 2002. I tredje kvartal installerte og oppgraderte TOMRA nær  600 maskiner i danske supermarkeder, noe som bringer oss opp i et totalt antall installasjoner og oppgraderinger i år på omtrent 2.100 maskiner. TOMRA forventer et betydelig lavere aktivitetsnivå i Danmark i fjerde kvartal.
 
Finland
Finland hadde et sterkt tredje kvartal med salgsinntekter på 38 MNOK, opp 81 prosent fra i 3. kvartal 2001. Hovedårsaken til dette er åpningen av nye store supermarkeder som driver private pantesystemer på engangsemballasje. Ytterligere nyåpninger er forventet i løpet av fjerde kvartal 2002.
 
Nord Amerika - Øst
TOMRA har installert 200 TOMRA 83 HcP i Michigan i løpet av tredje kvartal. Ytterligere 200 maskiner forventes å bli installert i 2002.
 
Nord Amerika - Vest
Driften i California var lønnsom i tredje kvartal, med et driftsresultat på linje med prognoser på 6,8 MNOK. Resirkuleringssentrenes volum var 2,6% høyere i løpet av tredje kvartal, mens aluminiumsprisene og tredjepartsvolumer var noe lavere enn planen. TOMRA forventer å gå i null for driften i California for dette året.
 
Sør Amerika
Salgsinntektene i Sør Amerika ble 120 MNOK i tredje kvartal 2002. Det ble gjennomført en vellykket integrasjon av Imco Recycling's ti innsamlingssentre under Tomra Latasa's virksomhet, noe som har påvirket inntektene positivt i løpet av tredje kvartal.
 
***
3rd Quarter 2002 Presentation: 
 
3rd Quarter 2002 Report:

Asker, 17. oktober 2002 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner