TOMRA - Resultater fra 2. Kvartal 2003

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

Omsetning 570 MNOK (-15% sammenlignet med andre kvartal 2002)
-   Europa 184 MNOK (-29%)
-   Nord Amerika 299 MNOK (-7% i NOK; +8% i USD)
-   Sør Amerika 87 MNOK (-2% i NOK; +14% i USD)
 
 
Kontrakt med Coop Sverige signert; verdt 100 MNOK
TOMRA inngikk nylig en kontrakt med Coop Sverige, som omhandlet levering og oppgradering av 820 maskiner til en verdi av om lag 100 MNOK. Installasjonene vil bli fullført i løpet av andre halvår 2003. Avtalen med Coop Sverige inkluderer også planer om å lansere et nasjonalt kupongprogram; noe som vil bli det første store kupongprogram som noen sinne har blitt lansert av TOMRA.
 
Mer enn 20 testinstallasjoner i Tyskland med 10 kjeder
I løpet av andre kvartal intensiverte en del kjeder sine forberedelser for den planlagte lanseringen av pant i oktober. Dette inkluderte også testing av panteautomater og annet relatert ytstyr. TOMRA har for tiden mer enn 20 testinstallasjoner av panteautomater for engangsemballasje med ti ulike kjeder i Tyskland.
 
 
Fortsatt høy installasjonstakt av maskiner i USA
TOMRA installerte 730 maskiner i løpet av første halvår 2003; noe som inkluderte 350 TOMRA 83 HCp maskiner.
Installasjonsplanen i Michigan, som har stått for hoveddelen av TOMRAs installasjoner i 2002 og 2003 i Nord-Amerika, er sluttført. Uansett, TOMRA forventer en fortsatt høy installeringstakt i den øvrige delen av østkysten av USA.
 
Lavere volumer innen materialhåndtering i USA enn forventet, grunnet lavere drikkevareforbruk.
Volumene innen TOMRA's materialhåndtering  har blitt lavere enn forventet på grunn av lavere fobruk av drikkevare-emballasje, forårsaket av dårlige værforhold.
 
Canada
Salgsvekst i Canada økte med 11% målt i lokal valuta i første halvår av 2003. Dette er i tråd med forventingene. TOMRA forventer høyere installeringstakt av maskiner i 2. halvår av 2003, da mange butikker har planer om å bytte ut gamle maskiner med nye maskiner.
 
 
For presentasjon av 2. kvartal 2003 (engelsk)  vennligst bruk følgende link:
 
 
For full rapport av 2. kvartal 2003 (engelsk) med tabeller vennligst bruk følgende link:

Abonner