TOMRA - Tilbakekjøp av egne aksjer

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 203.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 38,04 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 203.000.
 
Kjøpet er det første i et tilbakekjøpsprogram som ble vedtatt på generalforsamlingen 3. mai 2006. Selskapet ble gitt fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 millioner egne aksjer.
 
Eventuelle ytterligere tilbakekjøp vil meddeles løpende, men kun i form av børsmeldinger via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside www.tomra.com.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01
 
Asker, 14. august 2006
Tomra Systems ASA

Abonner