TOMRA - Tilbakekjøp av egne aksjer

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 150.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 47,53 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 2.704.000.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

Asker, 11. november 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner