TOMRA - Tilbakekjøp av egne aksjer

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 146.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 44,17 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.395.000.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

Asker, 31. oktober 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner