TOMRA - Tilbakekjøp av egne aksjer

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 179.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 43,77 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.249.000.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

Asker, 27. oktober 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner