TOMRA - Tilbakekjøp av egne aksjer

Tomra Systems ASA har 24. oktober 2005 kjøpt 520.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 43,30 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 520.000.

Kjøpet er det første i et tilbakekjøpsprogram vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 14 oktober i år, der selskapet ble gitt fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10.000.000 aksjer over børs.
 
Eventuelle ytterligere tilbakekjøp under programmet vil bli meddelt løpende i form av børsmeldinger til Oslo Børs.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

Asker, 24. oktober 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner