TOMRA - TOMRAS ÅRSRAPPORT 2005 PUBLISERT

TOMRA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2005. En pdf-versjon av rapporten er vedlagt denne børsmeldingen og vil også gjøres tilgjengelig på TOMRAs hjemmeside (under "Investor Relations", "Reports and Presentations" på www.tomra.com), på Oslo Børs (www.newsweb.no) og på Hugin Online (www.huginonline.no).
 
Den trykte versjonen av årsrapporten vil distribueres til aksjonærer, analytikere og andre interessenter senest 19. april.
 
Ved spørsmål, vennligst kontakt IR-ansvarlig Håkon Volldal på telefon 66799229 (kontor) eller 97719973 (mobil)
 
Asker, 7. april 2006
Tomra Systems ASA

Abonner