TOMRA med strategisk allianse i BrasilKombinasjonen av TOMRA teknologi og innovative innsamlingskonsepter skal gjøre det mulig for det nye selskapet å utnytte LATASA’s eksisterende markedsposisjon til ytterligere volumøkninger innen resirkulert aluminium. Det nye selskapet vil også arbeide for å inkludere PET flasker i det etablerte innsamlingssystemet. PET har raskt utviklet seg til å bli både drikkevareindustriens og politikerenes største utfordring i Latin-Amerika.

Avtalen omfatter en investering fra TOMRAs side på USD 28 millioner for en 70% eierandel i det nye selskapet. Estimert omsetning i 2001 ligger i området USD 40 millioner. Fremtidige vekstmuligheter i markedet er forventet å være vesentlige.

Den pågående Due Diligence prosessen forventes å være sluttført innen utgangen av desember 2000. Endelig avtale vil bli signert i løpet av januar 2001 med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2001.

Spørmål kan rettes til konsernsjef Erik Thorsen eller økonomidirektør Helge Nerland på telefon +47 6679 9100. <br> <br> <br>Asker, 20. november 2000 <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>Sign. <br>

Abonner