TOMRA PRESENTASJON AV 3. KV. 2002

Report this content

Torsdag 17. oktober kl. 08:00 på Oslo Børs.

 
LIVE presentasjon av 3. kvartals resultat 2002
 
v/ konsernsjef Erik Thorsen
 
LIVE på www.financialhearings.com eller via direkte link fra investor relations-sidene på www.tomra.com
 
Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig rett etter LIVE sendingen
 
Spørsmål til selskapet under presentasjonen kan sendes til:  tomra@ose.no
 
 
Sted: Oslo Børs, Tollbugaten 2, Oslo

For deltagelse på Oslo Børs kontakt Irene Tabone, <!-- hugin-supplied --><br> Tlf: +47 23 29 64 52/ 63 00 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: irene@hegnar.no

Abonner