Thailand fortsetter kampen mot plastforurensning

Report this content

Thailand var det første landet i Asia som ble med i prosjektet «Upcycling the Oceans» og tar nå enda et steg for å verne miljøet. Fra og med august vil besøkende til samtlige av landets 154 nasjonalparker bli oppfordret til å redusere forbruket av engangsplast. Man forventer at dette tiltaket vil redusere avfallsmengden med tre millioner plastartikler.

I august starter Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) i Thailand en kampanje mot plastforurensning med støtte fra turistmyndighetene. Plast er skadelig for miljøet, og mye av plastavfallet ender opp i havet utenfor Thailand, der det foruten å forurense vannet dreper eller skader marine dyr som tar det for å være mat, eller som vikler seg fast i det. Plast kan også være skadelig for mennesker, siden det løser seg delvis opp i omgivelsene. 

-  Selv om store endringer ikke skjer over natten, vil dette tiltaket, sammen med alt det andre vi gjør, hjelpe oss til å bevare landet slik vi kjenner det i dag – både for thailenderne selv og for turistene våre. Naturen har en sentral og selvsagt plass i turistmyndighetenes konsept «Amazing Thailand: Open to the New Shades», som vektlegger nye sider ved landet som reisemål, sier Eurblarp Sriphiromya, direktør for Thailands turistmyndigheter i Norden og Baltikum, med kontor i Stockholm.

I samtlige av Thailands 154 nasjonalparker vil de besøkende bli oppfordret til å bruke færre engangsartikler av plast, særlig ting som plastposer, vannflasker og bestikk. En serie bannere vil skape oppmerksomhet rundt det nye initiativet og skape bevissthet om miljøet, miljøvennlig brukeratferd og hvilke skader plastavfall har på miljøet. 

Faktisk var Thailand i fjor det første landet i Asia som sluttet seg til initiativet «Upcycling the Oceans». Prosjektet skal skape bevissthet rundt plastforurensning i havene og å iverksette tiltak for å redusere det ved å samle inn plasten og resirkulere det til klesplagg og andre artikler. 

Det anslås at det nye initiativet som iverksettes i de 154 nasjonalparkene vil bidra til rundt tre millioner færre plastartikler ved at minst ti millioner mennesker, blant annet besøkende og butikkeiere, bidrar med sitt. 

 

Johan Englundh, SpoilConcept Communication
E-post: johan.englundh@spoilconcept.se
Tel: 46 (0)739 82 34 00

 

 

Om det thailandske turistbyrået

Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Thailand var det første landet i Asia som ble med i prosjektet «Upcycling the Oceans» og tar nå enda et steg for å verne miljøet. Fra og med august vil besøkende til samtlige av landets 154 nasjonalparker bli oppfordret til å redusere forbruket av engangsplast. Man forventer at dette tiltaket vil redusere avfallsmengden med tre millioner plastartikler.
Tweet dette

Sitater

Selv om store endringer ikke skjer over natten, vil dette tiltaket, sammen med alt det andre vi gjør, hjelpe oss til å bevare landet slik vi kjenner det i dag – både for thailenderne selv og for turistene våre. Naturen har en sentral og selvsagt plass i turistmyndighetenes konsept «Amazing Thailand: Open to the New Shades», som vektlegger nye sider ved landet som reisemål
Eurblarp Sriphiromya, direktør for Thailands turistmyndigheter i Norden og Baltikum, med kontor i Stockholm