Thailand tar sine første skritt for å rydde havet for søppel

Report this content

Thailand er det første landet i Asia som deltar i prosjektet «Upcycling the Oceans» og har som ambisjon å redusere søppelmengden i havet. Landet har også nedlagt forbud mot røyking på utvalgte strender, av samme grunn. Forurensningen av havene er et aktuelt tema som diskuteres over hele verden som et globalt problem. Men problemet er ikke nytt – det påvirker mange land, og Thailand er ikke noe unntak. 

Prosjektet «Upcycling the Oceans» i Thailand ble satt i gang denne høsten som et ledd i turistmyndighetenes initiativ for samfunnsansvar i forbindelse med utviklingen av bærekraftig turisme i Thailand. Thailand ønsker å bli en regional rollemodell for «grønn turisme» og er det første landet i Asia som slutter seg til Upcycling the Oceans – et felles globalt initiativ ledet av Thailands turistmyndigheter, PPT Global Chemical og Ecoalf Foundation. Målet er å verne om havet og kystområdene, og å gjøre om plastrester til fiber som man kan lage tekstiler av, og i sin tur klær og andre artikler. Det treårige prosjektet ble startet i Koh Samet, der lokale fiskere og dykkere slo seg sammen for å rydde strendene og havbunnen.

Thailands turistmyndigheter er glade for å kunne bidra til å redde verdenshavene. Tross alt kommer halvparten av alt oksygen på jorda fra havet. Hvert år ender 8 millioner tonn plast i havene, og man anslår at det finnes rundt 150 millioner tonn plast der for øyeblikket. Det tilsvarer 4650 milliarder plastposer som man finner i butikkene. Innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet. Bare 5 % vaskes opp på strendene – og likevel er det nok til å bli lagt merke til av både kystbefolkningen og tilreisende. Menneskelige aktiviteter til sjøs er ansvarlig for 20 % av havets søppel. Plasten i havene forsvinner ikke, men omdannes til mikroplast – noe som gjør det enda mer presserende å rense havet for søppel. Hovedandelen av søppelet i havet, 80 %, føres ut fra land via regnvann, vind og oversvømmelser. Og halvparten av det vi kaster, er sigarettstumper – som ofte er laget av plast.

Da Patong Beach i Phuket i Thailand ble ryddet, ble det funnet en enorm mengde sigarettstumper. Thailandske myndigheter fortsetter sin ambisjon om å rydde strendene for søppel og har nedsatt et røykeforbud på 20 av de mest populære strendene i landet. Dette blir muligens fulgt opp av enda et røykeforbud på turistbåter og ferjer. Røyking i seg selv blir fortsatt tillatt, men bare på merkede områder utenfor strendene.

Thailands turistmyndigheter håper at dette initiativet blir det første av mange, og et første skritt for å rydde havene for alt søppelet som forurenser dem.

Johan Englundh, SpoilConcept Communication
E-post: johan.englundh@spoilconcept.se
Tlf.: 46 (0)739 82 34 00

Om det thailandske turistbyrået

Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia