Turistmyndighetene i Thailand ønsker velkommen en ny direktør for Norden og Baltikum

Report this content

Den nye direktøren ved Stockholm-kontoret for Thailands turistmyndigheter i Norden og Baltikum heter Eurblarp Sriphiromya og har lang internasjonal erfaring. Direktør Eurblarp Sriphiromya har jobbet for Thailands turistmyndigheter i de siste 25 årene i forskjellige deler av verden, har opparbeidet seg inngående erfaring med å bygge opp langsiktige internasjonale relasjoner og bidratt til å posisjonere Thailand som det hyggelige reisemålet det er kjent som i dag. 

Turistmyndighetene i Thailand har vært en drivkraft i å utvikle Thailand, samtidig som de legger forholdene til rette for sin eneste inntektskilde: turismen. Med kampanjen «Open to the New Shades», som ble lansert i 2018, har man gått ytterligere inn for å fremme Thailand som et åpent og hjertelig reisemål med en lang rekke opplevelser som de besøkende kan glede seg over. Direktør Eurblarp Sriphiromya har lang erfaring med å jobbe utenlands og er sterkt engasjert i den positive utviklingen av Thailands turistindustri. 

- Som ny direktør for Thailands turistmyndigheter i Norden og Baltikum er jeg glad for å starte arbeidet med å uttrykke en formell takk fra Thailand til det svenske folk. Det oppsto et varmt vennskap mellom landene våre for mange år siden, og Thailand er i dag svenskenes foretrukne reisemål i Asia, sier Eurblarp Sriphiromya, direktør for Thailands turistmyndigheter (TAT) i Norden og Baltikum.

Hovedfokuset i årene som kommer vil være bærekraftig turisme. Det betyr at man vektlegger de mange kvalitetsproduktene og tjenestene til lokale thaisamfunn for å sikre en bedre fordeling av turistinntektene, særlig for landsbybefolkningen, samtidig som man beriker de besøkendes opplevelse av Thailand. For å sikre en bedre fordeling av godene over hele landet, samtidig som man ytterligere forbedrer opplevelsene, har Thailand investert i klimavennlige høyhastighetstog med høy komfort og rask forflytning internt i landet.

- Den største utfordringen er å gjøre varige inntrykk på de som besøker Thailand. Thailand, thaiene og Thailands turistmyndigheter bygger opp en mangefasettert turistindustri i alle landsdeler, til alle årstider og i ulike økonomier, fortsetter Eurblarp Sriphiromya, direktør for Thailands turistmyndigheter (TAT) i Norden og Baltikum.

Direktør Eurblarp Sriphiromya er levende opptatt av å fremme den interessante kulturen, vakre naturen og den store gjestfriheten i Thailand og håper å kunne utnytte turismen på en måte som synliggjør den lokale thaikulturen for hele verden. Det vil styrke økonomiene, samtidig som man ytterligere får styrket det gode vennskapet og samarbeidet mellom Thailand og Sverige.

Johan Englundh, SpoilConcept Communication
E-post: johan.englundh@spoilconcept.se
Tel: 46 (0)739 82 34 00

Om det thailandske turistbyrået

Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.

 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Som ny direktør for Thailands turistmyndigheter i Norden og Baltikum er jeg glad for å starte arbeidet med å uttrykke en formell takk fra Thailand til det svenske folk. Det oppsto et varmt vennskap mellom landene våre for mange år siden, og Thailand er i dag svenskenes foretrukne reisemål i Asia
Eurblarp Sriphiromya, direktør for Thailands turistmyndigheter (TAT) i Norden og Baltikum.
Den største utfordringen er å gjøre varige inntrykk på de som besøker Thailand. Thailand, thaiene og Thailands turistmyndigheter bygger opp en mangefasettert turistindustri i alle landsdeler, til alle årstider og i ulike økonomier
Eurblarp Sriphiromya, direktør for Thailands turistmyndigheter (TAT) i Norden og Baltikum.