Etterlyser konkrete elbil-tiltak

Forrige uke la regjeringen fram klimameldingen med store visjoner om hvordan Norge kan redusere sine klimautslipp de neste tiårene. Volvo Personbiler Norge, som arrangerte politisk debatt om ladbar-politikken i dag, etterlyser flere konkrete tiltak.

- Skal vi nå klimamålene for personbiltrafikken, kreves det politisk handlekraft. Kun 2,5 promille av bilparken er i dag ladbar. Dette er altfor lavt. Miljøhensynet må ut av baksetet og inn i førersetet, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Personbiler Norge.

En helt ny generasjon plug-in hybrider biler kommer nå på markedet. Disse tilfredsstiller alle vanlige bruksbehov og kan erstatte dagens fossilbaserte bilpark. Det er avgjørende at politikerne legger til rette for at disse bilene blir rimelige nok til de faktisk blir et reelt alternativ for vanlige folk. Volvo har tidligere utfordret politikerne på konkrete tiltak som innføring av en egen avgiftsnisje for ny teknologi.

- Det er ikke optimalt med stadige justeringer av avgiftene i hvert nye statsbudsjett. Vi trenger en forutsigbar politikk som gjør det enkelt for forbrukerne og bilprodusentene å omstille seg. Utviklingstiden for en ny bilmodell er 5-10 år (må kvalitetssikres), sier Herland.

I tidligere statsbudsjetter har regjeringen varslet at dagens avgiftsfritak for el-biler skal gjennomgås om få år. – Det er viktig at Regjeringen er tydelige på når dette kommer og hvor lenge avgiftsfritaket for el-biler skal bestå, sier Øystein Herland

Etter innføringen av Co2-komponenten i engangsavgiften steg andelen solgte dieselbiler i Norge dramatisk. Politikerne har derfor en stor mulighet til å påvirke forbrukeres valg i miljøvennlig retning.

- Volvo har et mål om at våre biler skal være utslippsfrie innen 2020. Vi utfordrer nå våre fremste miljøpolitikere på om de har samme målet, og om de er villige til å satse på fremtidens teknologi og ikke på gårsdagens, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Personbiler Norge.

I forbindelse med lanseringen av den nye Volvo V60 plug-in hybrid, utfordret volvo sentrale miljøpolitikere til debatt om hvordan Norge skal øke andelen ladbare biler. I panelet satt Marianne Marthinsen (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Bård Hoksrud (FrP) og Espen Ophaug (V).

Hvis det er ønskelig med kommentarer til og fra debatten fra politikerne som deltok kan Johannes Fjose Berg (mob 47 40 92 06) være behjelpelig.

Kontaktperson: Øystein Herland, administrerende direktør, Volvo Personbiler Norge. Tlf: 905 58 810

Om oss

Trigger er Norges første kommunikasjonsbyrå som har spesialisert seg innen fagområdet engasjerende kommunikasjon. Trigger ble etablert sommeren 2010, og består av en gruppe mennesker med bred kommunikasjons-, PR- og markedsfaglig bakgrunn fra blant annet Dinamo, LOS&CO, PR-operatørene, Peto, BWPR, 20/20 Communications, NRK og IKEA.

Multimedia

Multimedia