Færre drepte og skadde på norske veier i 2003

Nyttårspressekonferansen 2004 5. januar 2004 Færre drepte og skadde på norske veier i 2003 (05.01.04) - Det har vært en markert nedgang i antall trafikkdrepte på norske veier i 2003. Trygg Trafikks foreløpige oversikt viser at 278 ble drept. Det tilsvarende tall for 2002 var 310. Dette er en nedgang på 32 eller om lag 10 prosent, og viser at man har klart å snu den negative utviklingen forrige år som var spesielt dårlig. I praksis betyr dette at man for trafikkdrepte er tilbake på det samme nivå vi hadde i 1999, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk. De trafikkdrepte fordeler seg slik på trafikantgrupper (tallene for 2002 i parentes: Bilførere 138 (143), bilpassasjerer 56 (72), motorsyklister 30 (37), mopedister 7 (6), syklister 13 (12), fotgjengere 32 (33), akende 0 (1) og andre 3 (6). Utviklingen for antall skadde og antall ulykker har også vært positiv. De foreløpige tallene for siste år viser en markant nedgang både i antall skadde og antall ulykker. Trafikkveksten er beregnet til 1.6 prosent, noe som er nesten en halvering i forhold til forrige år. Beregninger som Vegdirektoratet og Trygg Trafikk har gjort på bakgrunn av tilgjengelig materiale fra Statistisk sentralbyrå, viser at om lag 11 125 ble skadde i trafikken i fjor, mens det endelige tallet for 2002 ble 12 395. Dette er en nedgang på om lag 1 270 eller om lag 10.2 prosent. Antall politirapporterte veitrafikkulykker med personskade i 2003 er anslått til om lag 7 900, mens det endelige tall for 2003 ble 8 724. Dette innebærer en nedgang på 824 eller 9.4 prosent. Antall skadde er det laveste siden 1994, mens antall politirapporterte ulykker er det laveste siden 1988. Trygg Trafikks oversikter viser at fem flere barn er drept i trafikken enn foregående år som heller ikke var noe godt år. Antall skadde barn er imidlertid gått noe ned. Utviklingen har imidlertid vært mer positiv på ungdomssiden der antall drepte har gått med 21, mens antall skadde ungdommer viser en mindre nedgang. Trafikksikkerheten på norske veier for 2003 kan enkelt oppsummeres slik: Risikoen for å bli drept, skadet eller bli innblandet i en trafikkulykke har gått ned igjen i forhold til 2002. - Vi kan totalt sett konkludere med at vi tilbake på den utviklingen vi hadde i perioden 1999-2001 som var middels gode trafikksikkerhetsår, avslutter direktør Leif Agnar Ellevset. Pictures available at:: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33326 Kontaktpersoner i Trygg Trafikk: Direktør Leif Agnar Ellevset, tlf. kontor 23 21 94 00, mobiltlf. 91 33 30 00 Fagsjef Tori Grytli, tlf. kontor 23 21 94 00, mobiltlf. 95 92 74 64 Informasjonssjef Jan S. Nielsen, tlf. kontor 23 21 94 00, mobiltlf. 90 66 57 87 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0001.doc Færre drepte og skadde på norske http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0002.doc 20 barn drept i trafikken i 2003 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0003.doc Færre trafikkdrepte ungdommer på http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0004.doc Ulykkesbelagte stamveistrekninge http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0005.pdf Ulykkesåret 2003 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0006.xls tryggtrafikk_tabeller2003 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/wkr0007.ppt Ulykkesutviklingen i 2003 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/05/20040105BIT00570/bild.html Bilder