Pressenotiser mars 2004

Pressenotiser mars 2004 Halvparten stopper ikke En tredel av fotgjengerne som er drept eller hardt skadd i trafikken er påkjørt i oppmerket gangfelt, viser en undersøkelse i Sintef. Fem av seks ulykker i fotgjengerfelt skjer i femtisone. Likevel stopper bare halvparten av bilistene. Bilister som ikke stopper risikerer både prikker, bøter og førerkortbeslag. Når en fotgjenger står ved et gangfelt har bilisten uansett vikeplikt. Stopper ikke bilisten, får han to prikker og fire tusen kroner i bot, forteller trafikkansvarlig Terje Olsen i Vestfold politikammer. Hvis fotgjengeren har begynt å gå, må bilen stå stille. Hvis ikke kan førerkortet ryke. Frykter ulykke utenfor skoleporten Det er bred enighet om at foreldre er den største faren for at barna dine kan bli skadd på vei til skolen. Mange foreldre er så redde for at barna ikke skal komme trygt nok frem, at de kjører på fortau og rygger mot barna til naboen ved skoleporten for å være sikre på at akkurat deres barn ikke skal bli skadd. Paradoksalt nok fører denne frykten til at skoleveien er blitt farligere for alle. UP har tatt affære mot hver femte bilist på skoleveien. Mange av dem var foreldre som råkjørte barna til skolen. Ungdomssuksess De fleste ungdomsulykkene skjer om helgene. Risikoen er førti ganger større for at en 18-åring skal bli skadd eller drept i ei trafikkulykke enn andre trafikantgrupper. Mange ungdommer i Sogn - og Fjordane velger nå å ta bussen i stedet for å sitte på med venner. Resultatet er gledelig. På fire år har ingen ungdommer frå fylket mistet livet i trafikkulykker. Tunge ting nederst Bilens kjøreegenskaper endrer seg når bilen er full av mennesker og bagasje. Da kan bilen få sleng. Det er derfor en fordel å legge den tyngste bagasjen nederst. Det gjør bilen mer stabil samtidig som passasjerene unngår å få gjenstander i hodet ved en bråstopp. - Ikke legg tunge ting, som fotoapparat eller flasker, på hattehyllen eller dashbordet. En kraftig oppbremsing er nok til at gjenstandene kastes fremover. Pass dessuten på at føreren har fri sikt i ruter og speil, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk. Livsfarlig elg Folk bryr seg lite om vanlige elgskilt. Reduser hastigheten med 20 til 30 kilometer i timen i områder med mye elg, råder Knut Arne Henriksen i Statens vegvesen. Elgen har stor fremkommelighet og hopper opp på veien og har en tendens til å dukke opp på de mest uventede plasser. Knut Arne Henriksen sier derfor at bilister må redusere hastigheten dramatisk ved elgskilt. - I elgrike områder er det ikke forsvarlig å kjøre maksimumshastigheten. Kjører du i 80-sone, bør du redusere hastigheten til 60. I snørike områder helt ned til 50. Det vil gi en dramatisk reduksjon av elgpåkjørsler. Dobbelt så farlig i 100 På motorveien kjører mange rutebusser nær 100 kilometer i timen, selv om de bare har lov til å kjøre i 80. - Kolliderer bussen i 100 i stedet for 80 blir skadepotensialet dobbelt så høyt. For passasjerene har det betydning. For andre trafikanter er det et større problem. Det er en helt annen energi som utløses når et slikt tungt kjøretøy kolliderer med et mindre kjøretøy, sier Leif N. Olsen i ATL. - Busser som bryter 80-grensen bryter Vegtrafikkloven. Det er ikke akseptabelt. Policyen er helt klar. Rutetidene skal være tilpasset fartsgrensene. Her er intet slingringsmonn, sier fagsjef Arne Gjerstad i Transportbedriftenes Landsforening. Tallmedisin mot trafikkulykker Med hell har Harstad brukt en avansert form for statistikk for å redusere antall trafikkulykker i kommunen med vel tretti prosent. Årsaken er at den nye skadestatistikken har gjort det langt enklere for kommunen å analysere hvor folk blir skadet. Sykehuset har nå komplette data om alle trafikkulykkene i Harstad de siste femten årene. Med den gode statistikken oppdager man langt raskere hvor det skjer en opphopning av ulykker. - Vi har fått omregulert en rekke veier i Harstad på grunn av disse dataene, sier overlege Børge Ytterstad på sykehuset i Harstad. Nei til aggressive bilister UP-sjef Humlegård ønsker å sette en stopper for de aggressive bilistene som kjører på rødt lys, ligger tett inntil bilen foran, ikke overholder vikeplikten og tar uforsvarlige forbikjøringer. Med fart, rus, verneutstyr og aggressiv trafikkatferd som satsningsområder håper han å klare det. - Prikkbelastningen som ble innført 1. januar i år er med på å luke ut gjengangerne. Nå er det ikke lenger mulig å betale seg ut av trafikkovertredelser. Med åtte prikker på tre år må du la bilene stå i seks måneder uansett økonomi, forteller Humlegård. Påbud om kjetting Fra 1. januar er det innført påbud om at alle tunge kjøretøy må ha med seg tilstrekkelig med kjetting når de kjører i Norge på vinterstid. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no