BBS og Umoe IKT utvider avtale - installasjon, logistikk og service av terminalløsninger i Norge og Sverige.

Oslo, 26.11.07. BBS (Bankenes Betalingssentral AS) har inngått en rammeavtale med Umoe IKT AS rundt installasjon, logistikk og service av terminalløsninger. Avtalen gjelder for BBS sine terminalløsninger i Norge og Sverige.

Selskapene har i flere år hatt et samarbeid rundt utplassering, utskifting og service for terminalløsninger i Norge. Den nylig reforhandlede avtalen utvider dette samarbeidet til også å gjelde for Sverige. Hovedelementene i avtalen er installasjon, logistikk og service. Avtalen har en verdi på mer enn10 mill og en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse.

BBS har bygget opp en kundebase i Sverige via strategiske partnerskap og gjennom sitt dattersselskap BBS AB. Avtalen omfatter mer enn 80.000 betalingsterminaler i Sverige og Norge som benytter seg av servicetjenester fra BBS.

- Vi er svært glade for dette samarbeidet. Avtalen med Umoe bidrar i arbeidet med å forbedre vårt servicetilbud i det svenske markedet. Det er viktig for oss at vi er i stand til å ha det beste totaltilbudet innenfor salg, installasjon og service på våre terminaler for hele det nordiske markedet sier Erik Tomren, Direktør for Card Solutions i BBS.

- Dette er en stor og viktig avtale for oss, og vi er stolte av å kunne utvide samarbeid med BBS og vi ser frem til å innta det svenske markedet, sier Lars Hagen, direktør Business Solutions i Umoe IKT.

– Det at vi er landsdekkende gjør det mulig for oss å ivareta omfattende og krevende kontrakter som dette. For leveranser i Sverige vil vi arbeide tett med vårt søsterselskap Sønnico Installasjon, fortsetter Hagen. – På sikt ønsker vi å satse bredere i Sverige, og vi ønsker å kunne tilby flere servicetjenester i det svenske markedet, avslutter Hagen.

Umoe IKT har etablert et felles fabrikkonsept for å håndtere service, reservedels- og terminallager, lokalisert i Oslo. Ferdigvarelager finnes på selskapets lokasjoner på 24 steder i Norge, for å sikre lokale leveranser innen avtalt tid. Samarbeidet med Sønnico Installasjon sikrer leveransene i Sverige.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Dokumenter og linker