Lederskifte i Tarantell

Henrik Lindblad slutter som leder i Tarantell AS. Etter åtte år som daglig leder i selskapet, går han nå over i ny lederstilling i ErgoGroup. Per Ludwig Dahl er konstituert som ny administrerende direktør.

Tarantell er i dag 70 ansatte og er et av de fremste konsulentselskapene innen internettbransjen i Norge. Lindblad har vært med på å utvikle selskapet fra etableringsfasen og frem til i dag.
Per Ludwig Dahl er konstituert som ny administrerende direktør i en overgangsfase, til selskapet har ansatt ny daglig leder. Per L. Dahl sitter i dag i styret i Tarantell AS og kommer tidligere fra stillingen som administrerende direktør i Computerland Norge as.

”Det har vært utrolig spennende og utfordrende å være med på å bygge opp Tarantell til den posisjonen som selskapet har i dag. Tarantell har evnet å rekruttere og utvikle den beste kompetansen innen internettområdet, og omsette dette i sterke leveranser til våre kunder som er store virksomheter i privat og offentlig sektor. Med den raske utviklingen av nettsamfunnet som vi nå ser, har jeg sterk tro på at etterspørselen etter selskapets kompetanse og tjenester bare kommer til å fortsette å øke også i årene fremover. Etter åtte år føler jeg dog at tidspunktet nå er inne for å slippe til nye krefter og selv ta fatt på nye utfordringer i IT bransjen”, sier Henrik Lindblad

”Vi takker Henrik Lindblad for den innsatsen som han har lagt ned i Tarantell. Å lede oppbyggingen av et suksessrikt selskap, fra etablering til en sterk markedsposisjon, vet vi koster mye tid og krefter. Vi beklager at Lindblad velger å slutte, men kan ikke annet enn å ønske han lykke til med nye utfordringer”, sier fungerende styreleder Erik Villum”

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Dokumenter og linker