Ny avtale: LHL valgte Umoe IKT som driftsleverandør

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har inngått driftsavtale med Umoe IKT for sine sikkerhets- og kommunikasjonsløsninger. Avtalen har en verdi på ca 15 mill over 3 år.

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) har i lenge tid jobbet med ny IKT-strategi og en større omlegging av sitt IKT miljø. I den anledning ble det utlyst anbudskonkurranse for leveranse av løsningsforslag til det nye tekniske miljøet og leveranse av infrastruktur, sikkerhetsløsninger og kommunikasjonsløsninger. 23 aktører kvalifiserte seg og deltok i anbudsrunden, Umoe IKT vant til slutt konkurransen om leveransen av IKT tjenester til LHL for de neste tre årene.

LHL og Umoe IKT har nå signert en driftsavtale som omhandler full tjenesteutsetting av LHL’s sikkerhets- og kommunikasjonsløsninger de neste 3 år. Avtalene har en verdi på ca. 15 millioner.

Driftsavtalen vil bidra til en enhetlig og mer effektiv drift av LHL’s IKT miljø på til sammen 13 steder i Norge. I løsningen inngår databehandling av sensitive data og mer åpne kommersielle løsninger som drift av vanlige kontortjenester. Umoe IKT overtar med denne avtalen det fulle ansvar for LHL’s brannvegger, og driften av disse, og vil på denne måten bidra til å øke sikkerheten betraktelig.

- Umoe har vunnet fram i konkurranseutsettelsen der et tjuetalls leverandører søkte om prekvalifisering, og der flere deretter leverte mange gode tilbud og løsningsforslag. LHL gruppen går fra en fragmentert IKT drift til en helhetlig løsning med ett administrativt og ett sensitivt driftssenter, sier Hilde Bergebakken Innkjøpssjef i LHL. - Umoe IKT har sammen med LHL evnet til å se en helhet, med driftsløsninger som er framtidsrettet, og vi ser fram til å implementere avtalens innhold og løsninger i hele LHL gruppen, avslutter innkjøpssjef Hilde Bergebakken.

- Umoe IKT er svært stolte av å ha nådd helt frem i denne anbudskonkurransen. Dette tror vi er et resultat av meget godt teamarbeid internt, vår kompetanse innenfor driftstjenester kombinert med et landsdekkende serviceapparat sier, Trond Skjellerud, Direktør Networks i Umoe IKT. - Umoe IKT er glad for å kunne assosiere seg meg LHL, en medlemsbasert organisasjon som gjør et svært viktig arbeide for det norske folk hver eneste dag.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker