Telenor velger Umoe IKT - garanterer minimal responstid på feilretting over hele landet

Oslo, 09.07.07. Telenor ASA har inngått en rammeavtale med Umoe IKT AS for kjøp av utstyr og tjenester innenfor data- og telefoni. Umoe IKT ble valgt for sitt landsdekkende tilbud av kompetanse, utstyr og reservedeler for feilretting med minimal responstid

Den nylig reforhandlede avtalen mellom de to norske selskapene trådte i kraft 1. juni og har en varighet på ett år, med mulighet for forlengelse på inntil to år. Hovedelementene i rammeavtalen er utstyrskjøp, tjenestekjøp og feilretting innfor data- og telefoni. Rammeavtalen har en forventet årlig verdi på ca 25 mill NOK. Kjøp av utstyr vil tilrettelegges via Umoe IKTs e-handelsløsning computerland.no.

Umoe IKT vil i hovedsak levere data- og telefoniløsninger og tjenester til Telenors mange sluttkunder. Som ledende tilbyder av kommunikasjonstjenester leverer Telenor løsninger til større virksomheter over hele landet som er kritisk avhengig av åpne telefonlinjer.

Derfor settes store krav til rask responstid for service og feilretting uansett hvor i landet kunden befinner seg. Umoe IKT er Norges største løsningsintegrator av data- og telefoniløsninger, og med kontorer i alle sentrale deler av landet. Selskapet er derfor en av få som kan garantere landsdekkende kompetanse, utstyr og reservedeler med minimal responstid. Nettopp dette gjorde Umoe IKT til et naturlig valg for Telenor ASA.

- For Telenor er det viktig å ha en kompetent samarbeidspartner med god geografisk dekning. Våre forventninger til Umoe IKT AS er at de skal respondere raskt og levere tjenester med høy kvalitet når vi har behov for det, sier Borgar Hestad, Direktør Produkt Bedrift i Telenor ASA.

Rammeavtalen kan benyttes av alle forretningsområder i Telenor ASA.

- Dette er en stor og viktig avtale for oss, og vi er stolte av å kunne inngå et videre samarbeid med Telenor ASA, sier Lars Hagen, direktør Business Solutions i Umoe IKT. – Det at vi er landsdekkende gjør det mulig for oss å inngå en omfattende og krevende kontrakt som denne, avslutter Hagen.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker