Fagerlund skole har fått Dronning Sonjas skolepris 2012

Hennes Majestet Dronning Sonja delte i dag ut Dronning Sonjas skolepris 2012 til Fagerlund skole i Ringsaker kommune i Hedmark. Skolen får prisen for å arbeide systematisk med å gi gode utviklings- og læringsvilkår for alle elever. Samtidig legger skolen stor vekt på forebyggende arbeid.

Under utdelingen i dag fikk skolen ros for det gode arbeidet fra Hennes Majestet Dronning Sonja, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og juryleder Edvard Befring.

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er fylkesmennene som nominerer kandidater til Dronning Sonjas skolepris. I år kom det inn 15 nominasjoner, og Fagerlund skole ble valgt av en enstemmig jury.

Juryen fremhever at Fagerlund skole utmerker seg ved å arbeide grundig med både målformuleringer, virksomhetsplaner og den praktiske gjennomføringen. Skolen satser på å gi en mangfoldig elevgruppe best mulige lærings- og utviklingsmuligheter, og skolen viser store evner til å ta nye initiativer. Hele skolen jobber målrettet og systematisk for at elevene skal få kompetanse for fremtiden.

Prisen deles ut for sjuende gang
Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering. Det er sjuende gang prisen deles ut. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor emeritus Edvard Befring. Prisen består av 150.000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Les mer om kriteriene for prisen og juryens begrunnelse her: http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Dronning-Sonjas-skolepris/Fagerlund-skole-vinner-Dronning-Sonjas-skolepris-2012/

Les mer om Fagerlund skole her: http://www.ringsaker.kommune.no/index.php?cat=190476

Kontaktpersoner:
Professor emeritus Edvard Befring, juryleder
Tlf: 916 34 890

Marianne Nordengen
kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 907 65 748

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.