Over 1000 søkere til lederutdanning for styrere i barnehager

Det er enorm interesse for den nye nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet har satt i gang. 1027 søkere fra hele landet har til nå søkt på de 240 studieplassene.

- God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Det er derfor utrolig gledelig at så mange styrere er interessert i faglig påfyll, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim.

Kvalitetsutviklingen i barnehagene krever også økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagene være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utvikling av barnehagene.

Utdanningen er på 30 studiepoeng og skal foregå på:

  • Universitetet i Agder med samarbeidspartnere
  • Norges Handelshøgskole med samarbeidspartnere
  • Høgskolen i Oslo med samarbeidspartnere
  • Handelshøgskolen BI Oslo med samarbeidspartnere
  • Dronning Mauds Minne Høgskole med samarbeidspartnere

Fristen for å søke på denne utdanningen går ut 15.april.

Pressekontakt: Hans Vold Husum, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, mobil: 95854095, hhu@udir.no.

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.