Utfors inngår avtale om leveranse

Utfors inngår avtale om leveranse (Oslo 24.01.01) Utfors AS og Telegate ASA har inngått en leveranseavtale. Avtalen gir Telegates medlemmer tilgang på Utfors sin ledende bredbåndstjeneste til markedets beste priser. Telegate som rådgivingsselskap forhandler på vegne av 2700 norske virksomheter. Partenes ambisjoner er å utnytte hverandres fordeler, for å stimulere til økt effektivitet hos virksomheter tilknyttet Telegate. - Avtalen styrker oss begge, sier Jan Søgaard, adm. dir. i Utfors as. Vi skal sørge for at de virksomheter tilknyttet Telegate, som ønsker det, får den sterkeste bredbåndstjenesten på markedet. I tillegg betaler de ikke for telefoni mellom sine kontorer, og mellom andre Utfors IP-port kunder. Telegate på sin side gir oss muligheten til å nå en svært omfattende og viktig kundegruppe. Telegates forretningsidé er å representere norske bedrifter som forhandlingspartner i tele- og datamarkedet. Tele- og datatjenester blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Det betyr at kostnadene øker, samtidig som telemarkedet blir stadig mer komplekst. Foreløpig finnes det 3000 ulike teletjenester, og over 60 aktører. Å finne det beste tilbudet krever mye tid og kompetanse. Utfors as tilbyr nordiske bedrifter, og offentlig sektor, verdens sterkeste bredbåndstjeneste. Tjenesten som selges i Norge er Utfors IP- port. Tjenesten inneholder bedriftsinternt nettverk, internett aksess, og telefoni. Med Utfors IP-port vil en bedrift kunne spare store summer på optimalisering av eksiterende tele- og datakommunikasjonsinfrastruktur. -Utfors gir våre medlemmer tilbud om en tjeneste som vil gi dem mer kapasitet til samme pris, sier Are Mathisen, adm. dir. i Telegate ASA. Vi er opptatt av at virksomheter tilknyttet Telegate skal få tilgang på det beste på markedet - til markedets beste priser. Denne avtalen sikrer dette. For ytterligere informasjon, kontakt: Adm.dir. Utfors AS Jan Søgaard, Utfors as, mobil: 90108727, kontor: 21501643 e-post: jan.sogaard@utfors.no Markedssjef Telegate ASA Stale Nistov, kontor: 21 92 09 29 * mobil: 911 98 852, stale.nistov@telegate.no Utfors Press og Investor Relations, Markus Boberg, informasjonssjef, kontor: 21501642 e-post markus.boberg@utfors.com Utfors er en nordiske leverandør av bredbånd. Utfors drifter et nett med teknologi som er den absolutt fremste i verden, og som gir unike kostnadsfordeler. Utfors tilbyr bedrifter og offentlig virksomhet banebrytende tjenester, som skaper muligheter til utvikling og kreativitet. Utfors vil i løpet av 2001 knytte de 75 største byene i Norden sammen via ett 7250km langt bredbåndsnett. Utfors har ca 270 ansatte i Norden. Utfors AB eies hovedsakelig av Norsk Vekst og Litorina Kapital.. Telegate er et uavhengig rådgivningsselskap som har etablert en pool med flere tusen virksomheter og privatpersoner for innkjøp av teletjenester og datautstyr. Telegates hovedoppgave er å oppnå besparelser for medlemmene gjennom markedets beste priser og redusert ressursforbruk på forhandlinger og overvåking av markedet. Telegate overvåker til enhver tid tele- og datamarkedet, forhandler pris og finner de mest kostnadseffektive løsningene for medlemmene, helt uavhengig av leverandør. Telegate representerer over 2 700 virksomheter og flere tusen privatpersoner med et samlet televolum på 700 millioner kroner, og er med dette Norges største telekunde. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010205BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010205BIT00910/bit0002.pdf

Dokumenter og linker