Avtale med Borregaard om energieffektiviserende tiltak

Avtale med Borregaard om energieffektiviserende tiltak Vattenfall har inngått en avtale om energieffektivisering med Borregaard, et selskap i Orkla-konsernet. Avtalen gjelder to energieffektiviseringstiltak i Borregaards anlegg i Sarpsborg. Barkforbrenningsanlegget skal levere mer damp og et anlegg for tørking av lignin skal erstatte propan med damp. Samarbeidet med Vattenfall er et av flere tiltak som Borregaard gjennomfører for å redusere sitt varmeforbruk og fornye energisystemene noe som gir reduserte kostnadene og lavere miljøutslipp. - Dette er Vattenfalls første avtale om energieffektivisering i Norge. Vi ser dette som et viktig ledd i vårt arbeid med å tilby konkurransekraftige energiløsninger og å kunne investere i energi- og varmeanlegg i det norske industrimarkedet, der Vattenfall vil satse kraftfullt på å bli en viktig aktør, sier Bjørn Bruvik, Key Customer Manager, Vattenfall. Samarbeidet startet ved at Vattenfall gjennomførte en forstudie som avdekket et potensial for energieffektiviserende tiltak. De totale investeringskostnadene for tiltakene er beregnet til ca. 5 millioner kroner. Borregaard og Vattenfall skal investere, og dele besparingene som tiltakene gir, likt. Vattenfall skal være ansvarlig for å gjennomføre tiltakene og den tekniske oppfølgingen når tiltakene er satt i drift, mens Borregaard skal ha ansvaret for selve driften. Tiltakene planlegges å settes i drift i september 2002. Utgitt av Vattenfalls Presseavdeling, telefon +46 8 739 50 10. For ytterligere informasjon kontakt: Bjørn Bruvik, Key Customer Manager, Vattenfall Mega Norge, telefon 23 12 06 00, mobil 901 86 932. Dag Arthur Aasbø, Informasjonsdirektør Borregaard, telefon 69 11 80 00, mobil 918 34 108. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00610/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker