Ny utgivelse fra Vega Forlag. Norges kriger - Fra Hafrsfjord til Afghanistan av Per Erik Olsen (red.)

Norges kriger er et moderne praktverk for alle med interesse for norsk historie generelt og norsk militærhistorie spesielt. Verket er gjennomillustrert med mer enn 550 bilder, illustrasjoner og kart. Den komplette norske krigshistorien, for første gang samlet mellom to permer!

Fra Harald Hårfagres seier i slaget ved Hafrsfjord i 872 og fram til dagens internasjonale operasjoner har Norge og nordmenn vært involvert i en rekke kriger. På tross av vante forestillinger om Norge som en fredselskende og relativt beskyttet utkantnasjon, er det en realitet at så godt som hver eneste generasjon siden vikingtiden har vært berørt av krigshandlinger eller trusler om krig.

Som den første boken i sitt slag her til lands gir Norges kriger en kronologisk og populærhistorisk framstilling av alle de viktigste væpnede konfliktene landet har tatt del i. En rekke av våre ledende krigshistorikere har bidratt til verket, som belyser en viktig og stadig aktuell del av Norges historie. Boken beskriver alle kriger, feider og slag av en viss betydning og størrelse – mer eller mindre kjente sammenstøt i vår militærhistorie. Krig for krig skildres dramatiske slagscener, makt-, styrke- og allianseforhold og bakenforliggende årsaker for konfliktene som har ført til at nordmenn har grepet til våpen for sine ledere eller for sitt land.

Norges kriger viser hvordan realpolitiske og ofte blodige realiteter har påvirket landets posisjon i Norden og Europa siden 800-tallet. Gjennom 500 sider viet norsk krigshistorie vil verket også gi et innblikk i utviklingen av strategier på slagmarken, materiell og mobiliseringstiltak – fra leidang til Telemark bataljon.

Enten historiens krigshandlinger har foregått i innlandet eller på det åpne hav, har de satt sine spor, og Norges kriger dekker dermed et stort antall dramatiske begivenheter både på lokalt og regionalt nivå. Boken kan bidra til å kaste nytt lys over hendelser som kanskje har forsvunnet fra nordmenns historiebevissthet. Blant annet raste et voldsomt sjøslag helt inne på Bergens våg i 1807, tusenvis av svensker frøs i hjel under general Armfeldts retrett fra Trøndelag i 1718, mens slaget på Grøndalen i 1940 førte til det største enkeltstående tapet av tyske soldater under krigshandlingene i Norge.

Bidragsytere: Arnfinn Moland, Berit Nøkleby, Claus Krag, Frode Lindgjerdet, Hans Petter Oset, Ivar Kraglund, Karl Jakob Skarstein, Kim Hjardar, Knut Arstad, Kristian Skancke, Leif Inge Ree Petersen, Max Hermansen, Per Erik Olsen, Tor Einar Fagerland, Tor Jørgen Melien og Tore Dyrhaug.

Ta gjerne kontakt for anmeldereksemplar eller illustrasjoner fra boka.

*Innbundet, 528 sider  *ISBN 978-82-8211-107-2  *Pris: 499,-  *Lanseringsdato: 29.november

Kontaktpersoner i forlaget:

Helena Lehikoinen Finn Jørgen Solberg
Markedssjef Forlagssjef
helena@vegaforlag.no solberg@vegaforlag.no
21 09 04 10 90 06 18 94

www.vegaforlag.no facebook.com/vegaforlag

Post og besøksadresse: Vega Forlag Gøteborggt 6A 0566 Oslo

 

 

Tags:

Om oss

Vega Forlag ble etablert i mai 2003. Selskapet er privat eid. Vega forlag utgir sakprosa, skjønnlitteratur, oppslagsverk, fakta- og håndbøker. Forlaget har distribusjon hos SentralDistribusjon. Vega Forlag består i dag av fire personer. Har du ideer til nye utgivelser, eller synspunkter på noen av bøkene vi utgir, hører vi gjerne fra deg.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker