4 av 10 skoleelever i tvil om valg av studieretning

Report this content

I disse dager skal rundt 60 000 ungdommer velge retning for videregående opplæring. En fersk undersøkelse Opinion har utført for Veidekke avdekker at hele 4 av 10 elever på videregående skole var i tvil da de i sin tid valgte studieretning.

Landets 10. klassinger står nå overfor valget mellom yrkesfag eller studiespesialisering. Veidekke håper ungdommene legger egne interesser og motiva­sjon til grunn for sine valg, og at mange velger bygg- og anleggsteknikk. Bransjen trenger mange flinke folk i årene som kommer.

- Med så stor grad av tvil er det naturlig å tenke seg at en god del dessverre velger feil utdanningsløp. Vi håper de som liker praktisk arbeid vurderer og velger yrkesfag. Vår undersøkelse viser dessuten at de som velger yrkesfag har en skolehverdag som i større grad passer deres interesser enn de som velger studiespesialisering, forteller konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke.

Behov for fagarbeidere
Veidekke er alene om å ønske at flere velger yrkesfag.
I følge NHOs kompetanse­barometer 2018 oppgir over 60 prosent av bedriftene at de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk- og industriell produksjon, bygg og anlegg samt elektrofag.

- Fjorårets søkertall viser at det er flere enn på lenge som søker seg til yrkesfag. Vår under­søkel­se viser også at yrkesfagelever er trygge på at de får seg en sikker jobb. Det tror jeg er en viktig årsak til at søkertallene stiger, avslutter Sørlie.  

Hentet eksperthjelp for å hjelpe ungdom
Veidekke har over flere år arbeidet for å øke statusen til yrkesfag med mål om at flere skal søke seg i den retningen. I en kampanje rettet mot ungdom og foreldre har de i år fått med seg arbeids- og organisasjonspsykolog Krister Halck. Han mener de unge ikke bør høre for mye på andre.

- Min erfaring er at de som tar valg basert på hva man selv vil og hva man er motivert for, de er mest fornøyde med valgene sine i ettertid. Det betyr ikke at man skal la være å snakke med foreldre og venner, men at man skal være trygg på seg selv og stole på at du vet selv hva som er best for deg. Og viser det seg at du velger feil, så er du likevel en erfaring rikere om du da endrer retning, forteller Krister Halck.

Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars. 

For mer informasjon se https://byggfremtiden.no eller kontakt:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no 
Lærlingeansvarlig Robert Lien Myrholt, tlf 93 43 98 63,
robert.myrholt@veidekke.no 
Arbeids- og organisasjonspsykolog Krister Halck, tlf 92 42 16 20,
krister@moment.consulting 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker