Aksjesalg til ansatte i Veidekke

I alt 1.000 medarbeidere i Veidekke benyttet seg av tilbudet om å kjøpe aksjer ved årets salg av Veidekkeaksjer til ansatte. Til sammen ble det tegnet aksjer for 32,7 mill kroner.
Veidekke legger hvert år til rette for at konsernets ansatte skal kunne kjøpe Veidekkeaksjer på gunstige vilkår og med finansiering. Aksjene ble denne gang tilbudt med 20 prosent rabatt på aksjekursen i bestillingsperioden, som var fra 21. til 25. november 2005. Snittkursen var 177 kroner, og Veidekkeansatte fikk dermed kjøpe aksjene til en kurs på 142 kroner. Bindingstiden for aksjene er to år.


Det var lagt stor vekt på informasjon til de ansatte på forhånd, ikke minst overfor selskapets medarbeidere i Danmark og Sverige for å flest mulig med i programmet.


- Resultatet ble at til sammen 1.000 personer har bestilt totalt 230.234 aksjer. Hovedtyngden var fra selskapets norske virksomheten men 21 prosent av bestillingene kom fra våre danske og svenske medarbeidere, sier konsernsjef Terje R. Venold.


- Ansattes medeierskap er en viktig del av Veidekkekulturen, og vi ønsker at flest mulig skal ta del i konsernets verdiskapning. Vi er derfor godt tilfreds med at mange bestilte aksjer også denne gangen, særlig tatt i betraktning den høye kursen. Vi fikk også 243 nye aksjonærer, legger han til.


Etter årets aksjesalg sitter de ansatte med 14,3 prosent eierandel i konsernet fordelt på ca. 1.990 medarbeidere.


Kontaktpersoner:


Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
mobil 905 19 360

Abonner