Anleggskontrakter for 272 mill. kroner til Veidekke

Veidekke Entreprenør a.s har inngått kontrakter på bygging av Reinskar kraftverk i Gildeskål kommune og rehabilitering av undersjøiske tunneler på riksvei 658 fra Ålesund til Ellingsøy og Valderøy.


- De nye kontraktene gjør at vi får en god utnyttelse av vår kompetanse og ressurser på fjellarbeider, sier avdelingsleder Kåre Strand i Veidekke Entreprenør. - I Ålesundtunnelene får vi dessuten anvendelse for den nye membranen som er utviklet for vann- og frostsikring i tunneler. Dette gjør oss i stand til å utføre disse arbeidene både rimeligere og raskere enn tidligere, legger han til.


Reinskar Kraftverk
Kontrakten omfatter bygging av kraftstasjon, rehabilitering og kanalisering av dam samt etablering av 3 km tunnelsystem. Byggherre er Sjøfossen Energi AS og kontraktssummen er 92 mill. kroner ekskl. mva.


Arbeidene starter i august 2006 og prosjektet skal være ferdigstilt til desember 2008.


Rehabilitering av tunneler på Rv 658
Statens vegvesen har gitt Veidekke i oppdrag å utføre rehabiliteringen av de undersjøiske tunnelene fra Ålesund til Ellingsøy og Valderøy. Kontraktssummen er  på 180 mill. kroner ekskl. mva.


Ellingsøytunnelen er 3.250 meter lang og Valderøytunnelen er 4.222 meter lang. I hver av tunnelene skal det lages en snunisje, og det skal stedvis utføres utvidelse og sikring av tverrsnittet på tunnelene. Videre skal all eksisterende vann- og frostsikring rives og erstattes med nytt. All eksisterende belysning med kabler skal også skiftes ut.


Arbeidene skal etter planen starte i oktober 2006 og fullføres sommeren 2008.


For nærmere opplysninger om kontraktene, vennligst kontakt:
Avdelingsleder Kåre Strand, Veidekke Entreprenør, mobiltlf. 900 88 073


eller


Reinskar Kraftverk
Anleggsleder Stein Bjøru, Veidekke Entreprenør, mobiltlf. 950 20 560


Tunneler Ålesund
Prosjektleder Tor Harald Haugen, Veidekke Entreprenør, mobiltlf. 952 18 233


VEIDEKKE ASA

Abonner