Arne Giske - konserndirektør økonomi/finans i Veidekke

Arne Giske (43) er ansatt i nyopprettet stilling i konsernledelsen som konserndirektør for økonomi og finans i Veidekke ASA.


"Bakgrunnen for den nyopprettede stillingen er Veidekkes sterke vekst og utvikling de senere år og posisjoneringen som et ledende skandinavisk entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap", sier konsernsjef Terje R. Venold. "Med Arne Giskes betydelige erfaring og kompetanse vil selskapets ledelse bli ytterligere styrket", tilføyer Venold.


"Det er ikke med lett hjerte jeg nå forlater Skiforeningen etter fire år", sier Arne Giske. "Jeg har hatt utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som har ski, friluftsliv, kultur, toppidrett, markavern og turisme som hovedoppgaver. Gjennom å lede en av Norges desidert største medlemsorganisasjoner har jeg møtt utfordringer jeg tror mange ledere i næringslivet kunne hatt nytte av å møte. I Skiforeningen har jeg hatt gleden av å samarbeide med faglig svært dyktige medarbeidere og frivillige tillitsmenn. Jeg føler meg trygg på at de vil fortsette arbeidet med å utvikle foreningen videre," legger Giske til.


Økonomidirektør Hårek Elvenes og finansdirektør Jørgen Michelet vil rapportere til Arne Giske.


Arne Giske tiltrer stillingen i løpet av våren 2001.


For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Terje R. Venold,
telefon 21 05 77 01
Generalsekretær Arne Giske,
telefon 22 92 32 01

Abonner