Årsrapport 2007

Vedlagt følger pdf-versjoner av Veidekkes Årsrapport og Samfunnsrapport 2007. Trykt utgave av rapportene blir postlagt til aksjonærene i løpet av uke 17.