Byggenæringen med politisk spørretime under Arendalsuka


Høstens Stortingsvalg står for døren, og for Norges nest største næring, bygg- og anleggsnæringen, knytter det seg usikkerhet til sentrale rammebetingelser for videre utvikling. For å få svar på spørsmål knyttet til dette, arrangerer byggenæringen politisk spørretime under Arendalsuka.

Spørretimens første tema tar utgangspunkt i byggenæringens egen rapport «Enkelt å være seriøs». Høsten 2013 uttalte skattemyndighetene at det var avdekket mafialignende tilstander i bygg- og anleggsbransjen. Ulovligheter ved innleie, fusk med skatt og brudd med arbeidstidsbestemmelser var eksempler på forhold som fører til at det ofte er vanskelig å være en seriøs aktør uten å tape i kampen mot de useriøse. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet overleverte Byggenæringens Landsforening august 2014 Regjeringen rapporten «Enkelt å være seriøs». I rapporten presenteres en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Nå lurer næringen på: Hva har skjedd siden den gang? Er det nok? Hva kan man forvente i kommende stortingsperiode? Hva kan næringen forvente av konkrete tiltak fra de ulike politiske aktørene?

Spørretimens andre tema knytter seg til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Planen viser til kraftige økninger i bevilgninger til samferdsel i Norge, men viser samtidig til at en påstått enorm kostnadsøkning gir liten mulighet for at det blir «mer vei for pengene». Byggenæringen forstår ikke kostnadsøkningen det vises til, har fått Oslo Economics til å se nærmere på hva som ligge bak denne kostnadsøkningen, og vil gjerne høre hva politikerne våre mener om dette. I spørretimen vil vi også be om konkrete svar på hva de ulike politiske konstellasjonene har av planer for fremtiden til Nye Veier.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, sentrale politiske representanter og ledere fra byggenæringen deltar.

Sted: Pollen P-hus, inngang innerst i Pollen

Tidspunkt: Tirsdag 15. august kl. 13.30

Oppdatert informasjon: Se våre hjemmesider.

Facebook: Meld gjerne din interesse for å delta her.

For mer informasjon ta kontakt med:
Lars Erik Lund, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsrelasjoner i Veidekke, lars.lund@veidekke.no, +47 413 31 369
Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL, jon.sandnes@bnl.no, +47 950 83 894
Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, ksa@eba.no, +47 952 21 074

Abonner

Dokumenter og linker