Den savnede etter ulykken i Svandalsflona kraftverk er funnet omkommet

Lørdag 9. mai 2009 ble to menn tatt av vann/steinras inne i en tunnel i Svandalsflona kraftverk. Den ene ble funnet omkommet like etter ulykken.


Etter utpumping av vann fra anlegget ble sikkerheten i området vurdert til at et mindre søk kunne gjennomføres i dag.


Simen Hjortland, som har vært savnet, ble i dag 12. mai kl. 12.40 funnet omkommet i kraftanlegget.


Kraftanlegget er fremdeles stengt. Det skal foretas en sikkerhetsvurdering før videre etterforskning kan iverksettes i anlegget.


Pressekontakter:
Hydro: Pressevakt treffes på telefon 22 53 61 06
Veidekke: Helge Dieset, mobil 90 55 33 22


Lensmann Øyvind Rosseland, mobil 91 33 10 04

Abonner