DIVISJON ANLEGG MED NYE OPPDRAG FOR 65 MILLIONER


DIVISJON ANLEGG MED NYE OPPDRAG FOR 65 MILLIONER

Veidekke Divisjon Anlegg er tildelt fem nye anleggsoppdrag for Jernbaneverket. Kontraktene er på om lag 64 millioner kroner.
Prosjektene vil bedre både kapasiteten og sikkerheten på store deler av jernbanenettet i Sør-Norge.


Kontraktene
Tre av kontraktene er på bygging av krysningspunkter, en gjelder sikring av planoverganger med bygging av kulverter, mens den siste er på rehabilitering av eksisterende spor.


Den største kontrakten er på bygging av krysningspor på Nykirke ved Holmestrand. Kryssingspunktet vil bedre kapasiteten på eksisterende bane. Prosjektet vil inngå som en del av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Ferdigstillelse vil være i juni 2002. Kontrakten er på 44 millioner kroner.


Arbeidsfellesskap
Tre av kontraktene utføres i arbeidsfellesskap med Veidekkes nye samarbeidspartner, det tyske sporleggingsselskapet H.F. Wiebe Gmbh & Co KG. Den største samarbeidskontrakten er på bygging av krysningsspor ved Stange. Kontrakten er på 5,6 millioner kroner. Det nye krysningssporet vil bedre sikkerheten for passasjerene ved Stange stasjon, og vil også bedre kapasiteten på Dovrebanen. Arbeidet avsluttes i august i år.


Også ved Torpo i Hallingdal bygges det krysningspunkt. Dette vil bedre kapasiteten på eksisterende spor på Bergensbanen. Arbeidet avsluttes i mai, og arbeidsfellesskapets kontrakt er på 3 millioner kroner.

Den tredje kontrakten Veidekke og H.F. Wiebe har fått i arbeidsfellesskap, gjelder rehabilitering av sporene på Østfoldbanen ved Sandbukta utenfor Moss. Kontrakten er på 3 millioner kroner. Arbeidet avsluttes før fellesferien.


Kulverter
Den siste kontrakten er på bygging av sju krysningspunkter på Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen. Det skal bygges fem kulverter en bro og en ny planovergang som skal erstatte usikre planoverganger. Det blir et nytt krysningspunkt på Øyer, to på Vinstra, ett på Kvam, to i Sel og ett på Dovre. Det skal i tillegg bygges en del nye gårdsveier i tilknytning til krysningspunktene.


Arbeidet, som er en del av krengetogtilpasningen på Dovrebanen, avsluttes i oktober. Kontrakten er på 9 millioner kroner.

Abonner