Ekstraordinære resultateffekter for 3. kvartal

Report this content
Veidekke melder om forhold med konsekvenser for selskapets 3. kvartals resultat for 2002, hvorav to har vært trukket frem tidligere. Det ene forholdet knytter seg til gevinsten på 30 mill. kroner på salget av Bautas, mens det andre er en nedskrivning på 25 mill. kroner på Veidekkes andel av vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda. Utover dette tar selskapet en avsetning på 10 mill. kroner knyttet til omstrukturering innen Divisjon Spesialprosjekt.

- Denne eksponeringen varslet vi om ved fremleggelsen av resultatene for 2. kvartal, men i de nevnte 25 mill. kroner ligger også en avsetning til dekning av kostnader knyttet til arbeidet med å sikre Veidekkes interesser og nullstille prosjektet, sier Arne Giske.


Veidekke har videre besluttet ikke å gå inn nye storprosjekter utenfor Norden. Divisjon Spesialprosjekt opphører som egen divisjon, og den gjenværende virksomheten inngår som en del av Divisjon Entreprenør Norge. I den forbindelse er det avsatt 10 mill. kroner til en omstrukturering og nedbemanning, og for arbeidet med å skape en mer optimal kunde- og prosjektdrevet organisasjon med fokus på det skandinaviske markedet.


Offentliggjøring av de endelige resultater for 3. kvartal for Veidekke blir som planlagt den 31. oktober 2002.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856

Abonner