Endring i Veidekkes ledelse

Som meddelt tidligere i dag, slutter Petter Eiken i Veidekke for å gå inn i stilling som konsernsjef i Selmer Skanska. Det er derfor foretatt følgende endringer iVeidekkes konsernledelse:


Eigil Flaathen (56) går inn i stillingen som konserndirektør og leder for Divisjon Industri etter Dag Andresen. Egil Flaathen er utdannet sivilingeniør ved University of Washington og har vært ansatt i Veidekke siden 1977. Han har innehatt sentrale posisjoner i selskapet og var medlem av konsernledelsen i perioden 1989 - 1999. De siste to år har han inngått i divisjonsledelsen i Industri med spesielt ansvar for strategi, oppkjøp og marked.


- Det er alltid en utfordring når sentrale ledere i organisasjonen slutter, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Da er det også godt å se at vi i organisasjonen har ressurser og kompetanse som sikrer kontinuitet og fortsatt utvikling, legger han til.


Organisasjonsendringene trer i kraft fra i dag, 4. september 2001.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold,
telefon 21 05 77 01/905 82 323
Konserndirektør Informasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker